כתב אחריות                                                                               תאריך:___________.

נא למלא את הפרטים ולהחזיר לפקס מס' 08-9246628


שם מוסך:____________________________________________.מס' רישוי:________________. סוג הרכב:___________________.


מס' טורבו:________________.      ק"מ:____________________.


תוקף האחריות למוצר הינו ל - 6 חודשים – מיום רכישת המוצר.

האחריות לא תחול על:
חדירת עצם זר
חוסר לחץ שמן/ לחץ נמוך
שבר מכאני / שבר בציר הטורבו
יניקת מים
האחריות הינה עבור המוצר בלבד.
לא תינתן אחריות עבור פירוק והרכבה
לא תינתן אחריות מעבר למחיר המוצר

הבנתי והסכמתי לתנאי האחריות


שם לקוח:__________________. טלפון:____________________.


חתימה:___________________. תאריך:____________________.


"האחים טולדנו חידוש שיפוץ ושיפור מדגשי טורבו לרכב"

טל:  9255512 -08    פקס:  9246628 -08


| כתב אחריות |
נקסט מדיה - קידום ובניית אתרים